Kunstenaar: Saskia Pfaeltzer

Saskia Pfaeltzer (1955, Hilversum) volgde haar opleiding aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunst Amsterdam, afdeling beeldhouwen en monumentaal schilderen. De kunstenares maakt beelden, schilderijen op papier en illustraties. Sinds enkele jaren bestaat het hoofddeel van haar oeuvre uit keramische vazen en beelden. Voor het vervaardigen van keramiek heeft ze, tot op heden, vijf keer jaarlijks in China gewerkt. Galerie Delfi Form toont elk jaar na terugkeer het resultaat. Gratie en elegantie kenmerken de beelden van haar hand. Haar beelden zijn gewijd aan mens- en dierfiguren. De figuren van mens en dier hebben gemeen dat er sprake is van een overtuigende harmonie van beweging en rust; van tragiek en humor; van ritme en verstilling; van spanning en ontspanning. Als we de beelden afzonderlijk bekijken, overheerst de indruk van een kunstwerk waarin het uitgebeelde karakter de dynamiek van het beeld bepaalt. De complexiteit van de uitgebeelde karakters wordt nimmer teniet gedaan door teveel aandacht voor detail. Zowel bij de weergave van de mens als bij de dieren geldt dat met schijnbare onachtzaamheid en gemak een oerbeeld wordt neergezet. In relatie tot elkaar, of afzonderlijk uitgebeeld, zien we karakters die in essentie betrokken zijn bij datgene wat de gebeurtenis of context bepaalt. Bevroren in de tijd, stralen ze sereniteit én rust uit. De harmonie van tegenstellingen schemert vanuit het binnenste door naar buiten, zodat de vele paradoxen die met het leven gegeven zijn een eerbiedwaardige gestalte krijgen. 
De beeldhouwer in Saskia Pfaeltzer rust nooit, net zo min als de schilder. Nadat zij na de academietijd vooral bronzen vervaardigde en later stenen beelden, zijn er inmiddels al vele jaren gewijd aan het maken van keramische beelden en vazen. Om zich veelzijdig in deze materie te kunnen ontwikkelen verblijft zij regelmatig in China waar immers de bakermat ligt voor wonderschoon porselein. Haar verblijf in Jingdezhen heeft haar artistieke mogelijkheden in het keramische vakgebied vleugels gegeven, zodat haar veelzijdige talent optimaal tot z'n recht komt. Op dit gebied komen schilder- en beeldhouwkwaliteiten samen. 

Galerie Delfi Form werkt vanaf 1986 (32 jaar) samen met Saskia Pfaeltzer
 

Exposities Galerie Delfi Form, Zwolle, 1986, 1991, 1993, 1996,1997, 2002, 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2016 , 2017, 2018, 2019, 2020, nov/dec 2022