Kunstenaar: Loes Schellekens

De verrasende vormgeving die Loes Schellekens hanteert bij het maken van bronzen beelden is te herleiden tot een eerste ontdekking dat je een beeld kan maken door het op te bouwen met lagen was of klei. De veel toegepaste plastische techniek waarbij de duim een expressieve toets geeft aan het beeld kon zij loslaten, en haar nieuwe techniek ontwikkelen van platte vormgeving naar de ruimtelijke beelden van groter formaat.

Aanvankelijk werden portretten en mensfiguren als doel genomen en sinds een paar jaar neemt vooral het landschap de belangrijkste plaats in bij de vormgeving van de beelden. De wending van beelden maken van mensfiguren naar beelden met landschappelijke abstractie gaf haar de mogelijkheid om kleur aan te brengen met behulp van verschillende patines. De kleur blijft wel dienend aan de vormgeving en geeft bovenal meer zicht op de struktuur in het ontwerp en de struktuur van het bewerkte oppervlak.

Loes Schellekens volgde twee academies, te weten de Academie voor Beeldende Kunsten te Utrecht en de Academie voor Beeldende Vormgeving in Amersfoort. 

Tentoonstelling in Galerie Delfi Form in 2020, 2022