Kunstenaar: Hans Vanhorck

Kunstenaar Hans Vanhorck (1952, Tegelen) ontwikkelde zich van figuratief schilder tot schilder van abstracte voorstellingen. Hij heeft in deze ontwikkeling een eigen weg gevolgd die zijn kunstwerken zeer herkenbaar en onderscheidend maakt. Mythologie en landschap zijn in de recent gemaakte abstracte werken zo met elkaar verbonden dat meerduidige belevingsmogelijkheden zijn ontstaan. De voorstellingen van de schilderijen waren in de beginjaren van de schilder figuratief van aard. Hij heeft daarmee grote bekendheid verworven en talrijke verzamelaars. Desalniettemin veranderde zijn inspiraties als kunstenaar en koos hij voor abstracte kunst. Na onderzoek gedaan te hebben naar de betekenis van mythologie in de verschillende continenten, begon zijn werk sterk symbolische kenmerken te krijgen. Een stap verder werd het landschap op abstracte wijze uitgebeeld in de wetenschap dat de rituele betekenis die het landschap in veel culturen heeft, bepalend is voor het begrip ervan. In de huidige ontwikkelingen zien we een terugkeer naar meer herkenbare landschapselementen die fungeren als een soort landmark. Het landschap wordt meer en meer benaderd vanuit het gezichtspunt van symboliek. Het schilderij als organisch geheel blijft echter een essentieel uitgangspunt waardoor eenduidige betekenisvorming wordt vermeden.

Exposities in Galerie Delfi Form, Zwolle, 1996, 1998, 2000, 2002, 2005, 2008, 2011, 2014, 2015, 2017, 2020, 2022

Overige exposities van Hans Vanhorck o.a. in Chicago, New york, Singapore, Hong Kong, Marbella en Miami

Boeken:

  • A philosophical approach
  • Beyond Red
  • Beyond yellow
  • Beyond Black, white & gold
  • Vanhorck: works 1992-1994
  • Vanhorck: twenty-five years, uitgegeven ism Galerie Delfi Form BV