Kunstenaar: Michiel van Pinxteren

Beeldhouwer die werkt in hout, steen en brons
De uit Nijmegen afkomstige beeldhouwer Michiel van Pinxteren (1961) werkt in steen, brons en hout. Met name in de beelden van hout toont de beeldhouwer een "moderne" opvatting over beeldhouwen die is ingezet met Arp. In zijn stenen en bronzen beelden toont hij eerder een "klassieke" opvatting die in een lijn gezien kan worden met Rodin en Maillol. De beelden hebben alle de eigenschap dat ze een prettige mate van complexiteit paren aan de toegankelijke eenvoud van de harmonie.
Van Pinxteren creëert met zijn beelden een poëtische werkelijkheid die in hoge mate gevoelswaarden herbergen. De beelden nodigen uit aangeraakt te worden en het is geen verbod om toe te geven aan de aai-neiging. De beelden zijn er voor gemaakt. Ze staan uitnodigend te wachten op de toeschouwer om gekoosd te worden.

Expositie in Galerie Delfi Form 2008, 2009, 2012, 2016, 2018

Anderedere tentoonstellingen o.a. in: Singer Museum