Kunstenaar: Jos Dirix

Jos Dirix woont en werkt  in een landelijke omgeving met veel natuur, weidse uitzichten en de erfelijke charme van het boerderijleven. Een renbaan voor paarden, paardenstal, ateliers, vervoer voor paarden en beelden, enz. Dirix is een paardenliefhebber en trotse eigenaar van paarden. Hij kent als geen ander de bewegingsdynamiek van deze dieren en hun driften. In de beelden die hij van paarden en stieren maakt wordt de dynamiek die deze dieren kenmerkt  tot in de uiterste beeldhouwkundige konsekwenties zichtbaar. Balancerend op één voet wordt een schets gegeven van hoe een spurt wordt ingezet en het paard bijna gewichtloos raakt, voor een berijder ontembare energie ontwikkelt en uiteindelijk geen sporen duldt. Een ruiter zou op het paard dat uitgebeeld is in “Furieto” geen kans krijgen de natuurlijke driften te temmen. Anders is het gesteld met de meer geciviliseerde exemplaren die graag uit de hand eten en het wel en wee kennen van het weideleven en slapen op een bedje van stro. “Fiesta” toont aan dat er goed mee te leven valt. Per slot van rekening valt het leven met een beetje humor minder zwaar. De beelden van Dirix zijn speels, subtiel, sterk èn los in een onverbrekelijke verbinding tussen zwier en staccato. De perfecte harmonie die door de kunstenaar in de beelden wordt gerealiseerd is het resultaat van de verwerking van tegenstellingen die in het beeld worden opgeheven. Het zijn de tegenstellingen tussen gewicht en gewichtloosheid, rust en dynamiek, openheid en geslotenheid, ernst en ironie, onderschikking en dominantie. De gerealiseerde harmonie is niet verstild maar uiterst dynamisch en uitdagend. De beelden van Dirix zijn gemaakt om lucht te snuiven, de ruimte te veroveren en sporen in de zoden te graveren. De beelden tonen het temperament van een tangodanser, die niets liever doet dan de dansvloer te bespotten. Voor de toeschouwer lijkt geen andere weg open dan de dans mee aan te gaan.

Expositie Galerie Delfi Form: 2008, 2010

Boeken: 'Het domein van Jos Dirix', door kunsthistoricus Frans Duister. Uitgegeven door Van Spijk Art Project Venlo

'Sculptures' - cyclisch leven- Jos Dirix. Uitgegeven door Thieme Art. Geschreven door Wim van der Beek