Kunstenaar: Ton Bouchier

Bouchier (1950) volgde zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten Vredeman de Vries te Leeuwarden.
De schilderijen van Ton Bouchier zijn zeer herkenbaar door de gekozen onderwerpen - uitsluitend mensfiguren - en de gekozen schilderstijl: expressieve figuratie. Deze stijl is door de kunstenaar authentiek en eenvoudig uitgewerkt en omgesmeed tot zelfgemaakt gereedschap om datgene te kunnen schilderen wat hij voor ogen heeft, namelijk: de mens in al zijn (on)vermogen om de realiteit meester te zijn. De geschilderde mensfiguren zijn 'gewone' mensen die op een trap staan of een ballon oplaten. Deze mensfiguren voldoen niet aan het ideaalbeeld van de mens; ze zijn niet anatomisch correct, maar geschilderd met een heel eigen karakteristiek. De geometrische vormen die te ontdekken zijn, geven de figuren markante uitdrukkingen. De composities hebben spanning door uit het lood verschoven vlakken en door verschuiving van perspectief. Hier onderscheidt de kunstenaar zich heel nadrukkelijk van de naïeve schilders, waarvan het belangrijkste kenmerk eenvoud is. Bij deze schilders klopt het perspectief niet; Bouchier speelt ermee en maakt het ondergeschikt aan de bedoeling om een enigzins vervreemdende omgeving te creëren. Het resultaat is dat bonkige, onhandige, figuren in een eigen wereld worden uitgebeeld. Wat getoond wordt, is de mens en zijn emotie: een soort zelfbeeld dat ontdaan is van elke vorm van "zelfverbeelding". Als toeschouwer kun je je identificeren met het geschilderde en juist deze invulling geeft deze schilderijen hun kracht; het is een reflectie van de mens zonder verdoezeling, eerlijk en direct.

 

Exposities Galerie Delfi Form, Zwolle, 2000, 2005, 2009, 2010, 2013
Boek: Ton Bouchier, met tekst van kunsthistoricus Rudy Hodel