Kunstenaar: Mattie Schilders

Natuurschilderijen van Mattie Schilders in Galerie Delfi Form

De kunst van Mattie Schilders sluit aan bij de traditie van schilderen naar de natuur. De voorstellingen trekken de toeschouwer rechtstreeks de natuur in om alle zintuigen aan te zetten tot waarneming. Anders dan fijnschilders is Mattie Schilders niet uit op de meest realistische weergave, maar is hij juist gericht op het weergeven van sfeerimpressies die hij met de voorstelling verbindt.
Het impressionistische stijlelement is niet nadrukkelijk aanwezig en is ook geen doel op zich maar dienend aan de belevingen die de natuur ons kan bieden. De lichtval in de schilderijen is natuurlijk gedoseerd en versterkt het intieme karakter van het in-de-natuur-zijn. 

Mattie Schilders (1951) volgde zijn opleiding aan de Academie voor Industriële Vormgeving Eindhoven en de Academie voor Beeldende Vorming, Tilburg. Hij heeft zich geschoold in tekenen en schilderen. Het tekentalent vormt nog steeds de basis voor zijn schilderijen. Voor deze kunstenaar komt eerst de lijn in beeld en dan de kleur. Een recent ontwikkelde techniek is gebaseerd op foto's die door de compositie en schildering een nieuwe benadering is voor het oude thema van de pastorale.

Het landschap als veranderlijk fenomeen
Er zijn vele manieren om landschappen te schilderen. Te denken valt aan de klassieke, realistische weergave waarbij met een fijn penseel zo nauwkeurig mogelijk de natuur gekopiëerd wordt. Eeuwenlang heeft de schilderkunst wildernis, stadsgezichten en leefomgevingen met de natuur als achtergrond voor het nageslacht bewaard. Met de komst van de camera werd de behoefte aan deze vorm van dataopslag minder groot en verschoof de aandacht meer naar de gevoelswaarden die waarneming van de natuur met zich meebrengt. De romantsische stijl werd afgewisseld met een impressionistische stijl en deze weer door een expressionistische benadering van het onderwerp. De overgangen waren niet altijd even vloeiend en soms als schokkerend ervaren bij het gevestigde kunst-establishment. We weten hoe Van Gogh gewaardeerd werd in zijn tijd en hoe Cézanne werd gezien als een halve wilde. We weten nu beter en het weergeven van waarnemingen die niet gecorrigeerd zijn door conventies, die de manier van kijken en interpreteren bepalen, maken het mogelijk om met een meer avontuurlijke blik naar de natuur en onze omgeving te kijken. Dit is nu precies van de kunstenaar Matti Schilders doet: hij zoekt in de stoffelijke elementen die het landschap bepalen en beroeren naar de universele dynamiek die niet stoffelijk is maar wel in alles aanwezig is van molecuul tot complete rotsen.

"Het doorgronden van de universele wetten van alles wat ik waarneem aangaande het landschappelijke, was voor mij altijd al een noodzakelijk gegeven. Een analyse daarvan houdt mij nu zowat mijn hele schilderkunstige leven in de greep" zegt Matti Schilders over zijn schilderkunstige benadering.

De vier elementen en metamorfosen
Het oeuvre van de kunstenaar overziend, geeft een impressie van aarde, vuur, water en licht met alle bijhorende kleurschakeringen, van lichte tot donkere tinten, van pasteltinten tot primaire kleuren, hoewel deze laatste kleuren zeer bescheiden aanwezig zijn. Matti Schilders vertoeft dan ook bij voorkeur op plekken waar de aardkorst zich laat zien van zijn meest veelzijdige kanten. IJsland, waar warmwaterbronnen af gewisseld worden door sneeuw en ijs, waar bergen en vlaktes, land en zee, elkaar afwisselen en waar warmte uit het binnenste der aarde omhoog spuit in fonteinen en vulkanen. Hier ontstaan nieuwe gestaltes van  levensvormen, hier worden natuurkrachten zichtbaar die universele wetten gehoorzamen, getempt en ongetempt.
Deze taferelen worden zichtbaar als vorm van gestolde materie in de schilderijen van Mattie Schilders. Kijk naar het schilderij, getiteld: "Dramatisch symbool van steen en ijs" of  "De woestijn als oceaan" en het wordt direct duidelijk dat Schilders metamorfosen verbeeld die de natuur ons geeft.

Studiereizen
Verenigde Staten: 1978,1981,1987,2011; Italië: 1982-2013; Egypte 1983, 2003; Wales, 1985; Armenië en Koerdistan 1986, Rusland, 1990; IJsland 1992, 1995, 1998, 2000, 2001, 2005, 2008; Libië, Algerijë, Niger: 2003, 2004; Polen: 2006; Marokko: 2008; Denemarken, 2009-2013

Tentoonstellingen in 2007, 2009, 2014, 2017, 2020, 2021 in galerie Delfi Form