Kunstenaar: Peter Jansen

Peter Jansen (1956) volgde een studie natuurkunde en filosofie. Gedurende een aantal jaren was hij begeleider tijdens survival- en kanotochten. Hierna wijdde hij zich volledig aan de beeldende kunst met ruimtelijke vormgeving als specialisatie. Het talent van deze kunstenaar betekent veel voor de kunstwereld. Niet gehinderd door academische ballast ontwikkelt hij zijn ideeën zuiver tot een zelfstandige kunstvorm. Peter Jansen gaf een wending aan zijn leven en parallel daaraan geeft zijn werk een wending aan de geschiedenis van de beeldhouwkunst. Sinds 1987 exposeert Jansen regelmatig in binnen en buitenland (Duitsland, Frankrijk, België, Japan, USA, en Spanje). Peter Jansen geeft zijn werk het effect van slow motion. Hij neemt een vorm, herhaalt dit binnen een object en creëert zo een stilstaande beweging. Vertraagde actie, met de mens als het centrale motief. De beelden van Jansen bestaan niet zozeer uit hun materie, als wel uit energetische ruimte. De zogenaamde ‘restvorm’ is de beeldende substantie. Het materiaal waaruit hij de compositie opbouwt, is niet veel meer dan een contour. Lijnvoering is belangrijker dan het bereiken van een massief resultaat. De beelden zijn ontstaan vanuit zijn idee over transpositie, beweging en energie-circulaties. Herhaling en variatie zijn verenigd in zijn sculpturen en zorgen voor een uitgekiende balans. Ze vormen een nieuwe open ruimte, bijna zonder materie of zwaarte. Een prachtige toepassing van een restvorm is het immense beeld dat bestaat uit twee torens. De torens zijn zo naast elkaar geplaatst, dat de tussenruimte een menselijke gestalte toont. Het beeld bestaat uit horizontale houtlaagjes op gelijke afstand van elkaar. Maar waar materie er weinig toe doet, heeft de visionaire opdrachtgever vrij spel. Voor uw geestesoog verandert het hout in brons. Een substantie die eeuwig onveranderd blijft, terwijl de mens onverminderd voortbeweegt in zijn slow motion.

Exposities Galerie Delfi Form 2007