Kunstenaar: Volker Altrichter

Volker Altrichter (1960, Schwetzingen) volgde eerst een opleiding tot timmerman. Daarna volgde hij het Studium der Freien Kunst aan de Fachhochschule in Keulen. Sinds 1988 is hij docent aan de Europese Academie voor Beeldende Kunst in Trier en is daarna een particuliere kunstopleiding in Bonn gaan leiden. De kunstwerken van Volker Altrichter onderscheiden zich door de structuren die hij toepast. Deze structuren worden geaccentueerd door reliëf en tekenachtige lijnen. De schilderijen van Altrichter hebben eigenschappen van tekeningen, schilderijen, grafische technieken en plastische vormgeving ineen.
Begonnen als beeldenmaker met hout, is hij vanouds zeer vertrouwd met gutstechnieken en inlegtechnieken. In het grafische werk, waar Altrichter belangrijke prijzen mee in de wacht sleepte, keerde het beeld, gevormd door inkervingen, terug. In de later geproduceerde panelen werden nieuwe elementen toegevoegd, zoals celstof van houtvezels, was, en verven die vaak met pigmenten zijn samengesteld. Op de tentoonstelling zijn enkele recent gereedgekomen doeken opgenomen, waarbij de vormentaal slechts door schildertechnieken tot stand gekomen is. Sinds enkele jaren treden ook mens- en dierfiguren op in zijn werk. Deze figuren zijn gemaakt op gefiguurzaagde panelen met structuren van kunststofbuisjes ter grootte van enkele centimeters. Het onverwachte verrassingselement, dat door de lichtreflecties van de buisjes wordt veroorzaakt, speelt bij deze figuren een mystieke rol, al lijken door de scherpe contouren de vormen duidelijk aangegeven te zijn. Microscopische en kosmische structuren blijven in al zijn kunstwerken een prominente plaats innemen. Het is alsof Altrichter afwisselend door microscoop en telescoop kijkt en zo aandacht vraagt voor de onverwachte eigenschappen van systemen en organismen. Altrichter kopieert niet de zichtbare dimensie van wat een wetenschapper zou kunnen zien, maar stelt zich vrijer op en beweegt zich meer in het spectrum van het mogelijke: het gebied wat nog niet door exacte kennis is ontsloten. Zoals een wetenschapper op basis van kennis over feiten een postulaat kan maken over te verwachten uitkomsten van onderzoek, zo onderzoekt Altrichter de mogelijkheid van het ontstaan van nieuwe vormen en structuren door eindeloos te variëren met lijnen en patronen met behulp van verschillende media.

Het onderstaande gedicht van Paul Klee verwoordt de betekenis van zijn werk:
Die Schöpfung
lebt als Genesis
unter der sichtbaren Oberfläche
des Werkes

Nach rückwärts
Sehen das alle Geistigen

Nach vorwärts
- in die Zukunft -
nur die Schöpferischen

 

Paul Klee
Exposities Galerie Delfi Form, Zwolle, 1993, 1996, 2000, 2006, 2019
Verdere exposities, o.a.: Museum Liner Appenzell Zwitserland, Galerie Monika Beck, Homburg-Schwarzenacker, Kunsthalle der Europäischen Kunstakademie, Trier, Luxemburg en Bonn.