Kunstenaar: Toon Kuijpers

Toon Kuijpers (1954) studeerde aan de Koninklijke Academie Den Bosch en de AKI te Enschede.
In het werk van Toon Kuijpers is de traditionele figuratie een steeds grotere rol gaan spelen. Zijn voorgaande schilderijen bestonden uit series waarbij de archeologie als uitgangspunt werd genomen om het landschap als het ware van binnenuit te schilderen. Het opgegraven gebied (het landschap) en de vondsten (stilleven) als onlosmakelijke eenheid. Kuijpers` zoektocht naar de essentie van de werkelijkheid is in een stroomversnelling terecht gekomen.

Onderwerpen: landschappen, architectuur, bloemen, stillevens, mensfiguren en vogels
Zijn onderwerpen zijn verder uitgebreid en zijn onder te verdelen in : landschap, architectuur, bloemen en stilleven. Deze onderwerpen vertegenwoordigen tevens de relatie Natuur en Cultuur, die beide een overlevingsdrang kennen die terug te voeren is tot de basis en oorsprong van ons bestaan.
De landschappen zijn opgebouwd uit schetsstudies die de kunstenaar door de jaren heen heeft gemaakt gedurende zijn reizen door Europa en Amerika. Kuijpers beschouwt het landschap als een verlangen naar de ultieme vrijheid.
Hij speelt als het ware met de natuurlijke en culturele vormen. Zo combineert hij bijvoorbeeld Italiaanse gebouwen met Amerikaanse landschapsstructuren of een Nederlands Peellandschap met aan de horizon een typisch
torentje uit Wales. Met het schilderen van landschappelijke elementen, zoals diverse vogel- en vlindersoorten is Kuijpers omstreeks 1996 begonnen . De samenhang der figuratie kan hierbij een opening geven naar een persoonlijk gerichte voettocht. Immers, het kijken naar een schilderij is altijd een dialoog.

Archelogische motieven en gebruikshistorie
De eerste kennismaking, 20 jaar geleden, met de grote schilderijen met archeologische voorstellingen was imponerend door de ruimtelijke opvattingen en schildertechniek die in deze schilderijen werden tentoongespreid. Deze kennis en voorkeuren van de schilder vinden we nu  terug in een nieuwe serie voorstellingen van kruiken en kopjes.
De voorwerpen zijn nu geheel verzelfstandigd en worden los gezongen van hun context en gebruik. De titels verwijzen naar de herkomst, maar de voorstellingen zelf  zijn verrijkt met de meer schilderkunstige uitdagingen die met vorm en kleur gepaard gaan. Kuijpers gaat tot het uiterste en het decorum van pottenbakkers is vervangen door schilderkunstige inhoud: de keuzes van de schilder vervangen de functionele inhoud, waarvoor het kopje dient of diende, voor een zuivere functie van de symboliek. Het gewone Parijse melkkannetje met lusterglazuur, bedoelt voor het dagelijks kopje koffie, lijkt nu de materiële dimensies ontstegen. Het resultaat is een serene rust die een wereld van rijke associatiemogelijkheden biedt.

Exposities
Galerie Delfi Form 2005, 2007, 2013, 2015, 2018, 2019, 2020
Verdere exposities o.a. Staalbankiers Kunstcircuit, Avero Toren (Leeuwarden), Galerie Arto Imago, Howard Scott Gallery (New York)

Opleidingen
Koninklijke Akademie, Den Bosch
Akademie voor Kunst en Industrie, Enschede

Bibliografie
Drs. Eugenie van Stratum, Signaal magazine , Staalbankiers
Heartney, E. , Toon Kuijpers at M-13, Art in America.
Schuurman, J. , Avero Toren, Leeuwarder Courant
Welling, D. , 100 Jonge Nederlandse Kunstenaars, Rotterdams Dagblad
Braff, P. , Dutch bring international perspectives, New York Times.
Flowers, C. , Exhibitions, The Guardian, Londen
Potter, E. , Toon Kuijpers, Arts Magazine.
Schneider, B. , Amsterdam/Cologne., Kolner Rundschau

Opdrachten
Opdracht, Gemeentehuis, Schijndel
Opdracht Gemeente Ede, Ede
Opdracht Sociaal Fonds Bouwnijverheid, Amsterdam Opdracht B.K.B. Amsterdam, Nederland