Kunstenaar: Toon Kuijpers

Toon Kuijpers (1954) studeerde aan de Koninklijke Academie Den Bosch en de AKI te Enschede.
In het werk van Toon Kuijpers is de traditionele figuratie een steeds grotere rol gaan spelen. Zijn voorgaande schilderijen bestonden uit series waarbij de archeologie als uitgangspunt werd genomen om het landschap als het ware van binnenuit te schilderen. Het opgegraven gebied (het landschap) en de vondsten (stilleven) als onlosmakelijke eenheid. Kuijpers` zoektocht naar de essentie van de werkelijkheid is in een stroomversnelling terecht gekomen.

Onderwerpen: landschappen, architectuur, bloemen, stillevens, mensfiguren en vogels
Zijn onderwerpen zijn verder uitgebreid en zijn onder te verdelen in : landschap, architectuur, bloemen en stilleven. Deze onderwerpen vertegenwoordigen tevens de relatie Natuur en Cultuur, die beide een overlevingsdrang kennen die terug te voeren is tot de basis en oorsprong van ons bestaan.
De landschappen zijn opgebouwd uit schetsstudies die de kunstenaar door de jaren heen heeft gemaakt gedurende zijn reizen door Europa en Amerika. Kuijpers beschouwt het landschap als een verlangen naar de ultieme vrijheid.
Hij speelt als het ware met de natuurlijke en culturele vormen. Met het schilderen van landschappelijke elementen, zoals diverse vogel- en vlindersoorten is Kuijpers omstreeks 1996 begonnen . De samenhang der figuratie kan hierbij een opening geven naar een persoonlijk gerichte voettocht. Immers, het kijken naar een schilderij is altijd een dialoog.Exposities
Galerie Delfi Form 2005, 2007, 2013, 2015, 2018, 2019, 2020
Verdere exposities o.a. Staalbankiers Kunstcircuit, Avero Toren (Leeuwarden), Galerie Arto Imago, Howard Scott Gallery (New York)

Opleidingen
Koninklijke Akademie, Den Bosch
Akademie voor Kunst en Industrie, Enschede

Bibliografie
Drs. Eugenie van Stratum, Signaal magazine , Staalbankiers
Heartney, E. , Toon Kuijpers at M-13, Art in America.
Schuurman, J. , Avero Toren, Leeuwarder Courant
Welling, D. , 100 Jonge Nederlandse Kunstenaars, Rotterdams Dagblad
Braff, P. , Dutch bring international perspectives, New York Times.
Flowers, C. , Exhibitions, The Guardian, Londen
Potter, E. , Toon Kuijpers, Arts Magazine.
Schneider, B. , Amsterdam/Cologne., Kolner Rundschau

Opdrachten
Opdracht, Gemeentehuis, Schijndel
Opdracht Gemeente Ede, Ede
Opdracht Sociaal Fonds Bouwnijverheid, Amsterdam Opdracht B.K.B. Amsterdam, Nederland