Kunstenaar: Robert W Jansen

De beelden van Robert W. Jansen zijn figuratief met een symbolische strekking. Met zijn beelden refereert hij aan mythologie, semantiek, kunsthistorie en cultureel bepaald gedrag. Een mooi voorbeeld van een beeld waarin symboliek, humor en semantiek verweven zijn, is het beeld  "Vraagteken". Dit beeld is gemaakt in de vorm van een vraagteken en verbeeldt  tegelijkertijd een hoofd van een vrouw. Naast de genoemde dimensies, is nog een verwijzing naar de Egyptische Oudheid zichtbaar door de wijze waarop het hoofd zijdelings is weergegeven met duidelijk gemarkeerde ogen. De beelden van Robert W. Jansen zijn tot stand gekomen vanuit de idee dat de wereld van de waarneembare fenomenen heel anders gezien kunnen worden door verandering van perspectief. "Zittende vrouw" is een beeld dat verschuiving van perspectief illustreert. Al in zij jeugd kwam Robert tijdens een reis door Egypte twee beelden tegen met monumentale afmetingen van vrouwfiguren. Deze beelden zijn hem bijgebleven en hebben hem geïnspireerd voor het maken van de zittende vrouw. De subtiele verandering van perspectief is gerealiseerd door de benen iets naar buiten te plaatsen en te ondersteunen door een gestoelte dat in dezelfde hoek is opgetrokken.  De gemeenschappelijke strekking die in de beelden van Jansen opgesloten ligt wordt zichtbaar in de spanningsboog die te zien is en het gevolg is van een herinterpretatie van alledaagse verschijningsvormen van houdingen en gedrag. De wereld van observeerbare planten, dieren en mensen heeft in de regel betekenis gekregen door overdracht van bestaande en vanzelfsprekende opvattingen daarover. Met een kleine verschuiving van perspectief ontstaan nieuwe betekeniswerelden, die Jansen kan visualiseren in klip en klare beelden van brons. De vrouw als vraagteken uitgebeeld, een liggende muze als poort uitgewerkt of een zittende vrouw op een driedimensionale driehoek zijn voorbeelden van de vindingrijkheid die het gevolg zijn van subtiele verschuivingen in het spectrum van betekenissen. "In mijn beeldend werk ben ik geboeid door het semantische aspect van vormen. Immers, vorm is het enige waar ik het mee moet doen" zegt Jansen. 'Toen ik in 1983 uit Duitsland in Maastricht kwam op de kunstacademie, na eerst in Aken filosofie en Duitse letterkunde te hebben gestudeerd, raakte ik gefascineerd door de metamorfose die mijn begrip van de Duitse taal onderging, door het verwerven van de Nederlandse taal. Mij werd duidelijk dat woorden, die beide talen gemeen hebben, in betekenis sterk kunnen verschillen (gelijke syntax en verschillende semantiek). Dus het is niet zo dat tekens, a priori, gekoppeld zijn aan betekenis, maar dat de cultuur de tekens aan de betekenis koppelt..." . "Ik bejegen nu vormen op dezelfde manier en speel met hun betekenis".

Van 1979-1980 studeerde Robert Jansen aan de universiteit van Aken (germanistiek, kunstgeschiedenis, filosofie)

Van 1982-1988 studeerde hij aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Maastricht.

Galerie Delfi Form, 2003, 2006, 2010, 2013