Kunstenaar: Michael Buter

Michael Buter, colorist en expressionist

Er zijn een paar eigenschappen die direct opvallen in de schilderijen van Michael Buter: intens kleurgebruik, een expressionistische schilderstijl en structuur in de huid van de schilderijen. Buter is een schilder die onderzoekt, experimenteert en zoekt naar nieuwe betekenis-structuren die zijn schilderijen bewerkt, corrigeert waar nodig en alle details dienstbaar maakt aan de bedoeling van het schilderij. In het atelier zijn vele voorstudies te zien op papier en objecten die gebouwd zijn om de ruimtelijke wisselwerking van vlakken en kleuren te onderzoeken. De schilderijen van Buter zijn onder te verdelen naar onderwerp. Architectuur en stedelijke landschappen zijn veel voorkomende onderwerpen naast dieren -  zoals de vos, wolf en paard - en treinen. De onderwerpen vertegenwoordigen statische en dynamische werelden waarin het op de juiste manier werken met perspectief, licht en schaduw de voornaamste eigenschappen zijn. Kleur en structuur worden in onderlinge samenhang - dienend aan het onderwerp - uitgewerkt. Als we goed kijken laat de kunstenaar zien wat we kunnen beleven aan het gekozen onderwerp. 

“Alleen dat wat we kunnen benoemen kunnen we zien. Daar, achter die taalgrens ligt mijn belangstelling. Ik probeer de etiketten van de onderwerpen af te halen en ze te schilderen alsof ik ze voor het eerst zie. Door mijn werkwijze die het licht en de kleur losmaakt van de voorstelling vind ik een samenhang die ik voor het schilderen nog niet gezien had.”

Buter volgde zijn opleiding aan de Minerva Academie te Groningen van 1975-1981

Schilderijen van Buter zijn opgenomen in diverse collecties, zoals van de Gasunie, Aegon, Theodorus Niemeijer en de Rijksuniversiteit Groningen

Boek: "Michael Buter, op zoek naar het vitale"