Kunstenaar: Loes Enklaar


Loes Enklaar (1950-2017) schildert met een regisseurshand. Jonge mensen, vaak kinderen nog, figureren op doeken, waarin de tijd tot stilstand lijkt te zijn gebracht. Als passant wordt ons een halt toegeroepen met een appèl op ons inlevingsvermogen. Kunnen we ons identificeren met het geportretteerde meisje of de jongen?  Zijn het  totaal onbegrijpelijke meisjes of jongens waar we naar kijken; is het een ander die op afstand blijft kijken naar ons, afkomstig uit een andere wereld, of uit een andere tijd?  Deze vragen blijven moeilijk te beantwoorden en lijkt het erop dat 'onkenbare' eigenschappen van mensen zijn geschilderd.  Voor zover we kunnen stellen dat de jeugd behoort tot ieder mens, zou een voorzichtige conclusie kunnen zijn dat we als volwassene wellicht nooit de antwoorden kunnen vinden die opgeroepen worden door de jeugd. De kunstenaar zegt hierover zelf: ‘Ik schilder mensen, niet-bestaande mensen’. Ik geef weinig informatie, de figuren zijn introvert en verstild. Ik laat mij niet uitsluitend leiden door concrete waarnemingen, maar ook door minder expliciete gewaarwordingen en ervaringen. Door de in eerste instantie moeilijk te duiden gezichtsuitdrukkingen dwing ik de toeschouwer net iets langer bij het werk stil te staan, waardoor ook minder voor de hand liggende gevoelens worden aangesproken.’

Loes Enklaar studeerde Schilderen, Tekenen en Grafiek aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Arnhem van 1992 tot 1996.