Kunstenaar: Marti de Greef

Kunstenaar Marti de Greef (1951, Eindhoven) is beeldhouwer die zich heeft gespecialiseerd in het maken van bronzen beelden. De stijl waarin hij werkt is expressionistisch van aard en wel zo dat het menselijk lichaam in volumes wordt weergegeven die niet geheel natuurlijk zijn. Het is de kunstenaar duidelijk te doen om de uiteindelijke vorm in dienst te stellen van gevoel dat lichamelijk beleefd kan worden. Anders dan bij de klassieke beeldhouwtraditie het geval is, streeft hij niet naar een werkelijkheidsgetrouwe weergave van een gestalte in een bepaalde houding. Wel sluit hij aan bij de moderne opvatting dat een ruimtelijke impressie niet noodzakelijkerwijze het beste kan worden weergegeven met een volledige uitbeelding van alle ledematen. Alleen een romp kan al veel ruimtelijkheid suggereren. Het is een inzicht dat verkregen is door het verloren gaan van ledematen, vaak armen, bij sommige antieke beelden, die evengoed niets van hun gracieuze kwaliteiten verloren.
Hij volgde de avondopleiding aan de Academie Industriële Vormgeving, de vrije richting, te Eindhoven.

Tentoonstellingen in galerie Delfi Form: 2015, 2018, 2023