Kunstenaar: Ryszard Bolechowski

De schilderijen van Bolechowski zijn modern en klassiek tegelijkertijd. Kenmerkend voor zijn schilderijen is de transparante uitstraling die met weinig variatie in kleur is opgebouwd. De acrylverf is met verfroller aangebracht over sjablonen. Na droging gebruikt de schilder de mogelijkheid tekeningen aan te brengen. Deze tekeningen zijn echter niet ondergeschikt aan de schilderkunstige dimensie.

Door lijnvoering, transparantie en sepiakleurige invulling ontstaat een nieuwe aansluiting met de Venetiaanse schilderstijl uit de tijd van Mantegna (15e eeuw). De saters, goden en godinnen die figureren in de Renaissance tijd zijn vervangen door hedendaagse mannen en vrouwen die met schijnbaar onbewuste verlangens ronddwalen in een woud van verwachtingen en dromen. Net zoals bij sommige Venetiaanse schilders en tekenaars de fantasie van de droomwereld al werd verbeeld, zien we ook bij Bolechowski een belangrijke rol voor de droom weggelegd. Zoals op vroegere schilderijen goden en godinnen aan het baden waren bij rivieroevers, zien we in de schilderijen van Bolechowski mannen en vrouwen aan het water of zelfs geheel onder water afgebeeld. Het is niet meer het shockeffect wat uitging van het schilderij "Dejeuner sur l'herbe" van Manet, waarbij een ontblote vrouw en een tweetal geklede heren samen aan het picknicken zijn. De aandacht kan nu uitgaan naar de geheimen en raadsels die ieder mens met zich meedraagt en het gedrag bepaalt.

Alledaagse symbolen, zoals een eenrichtingsverkeersbord neergezet in een bos, zonder dat daar verkeer kan zijn, geven extra kleur en diepte aan de composities maar geven ook aanwijzingen voor interpretatiemogelijkheden van de voorstellingen. Neonverlichting met "open" dat staat voor de openingstijden van een winkel, dat te zien is in een schilderij waarin een heel straattafereel is ontvouwd, is geplaatst bovenin het schilderij, dat vroeger gereserveerd was voor hemelse waarden, boodschappen en afgezanten. De straatbewoners en winkeliers zijn in dit schilderij in hun alledaagse doen afgebeeld. Alledaags? Of is het toch wel bijzonder als een vrouw naakt op een bankje zit, met tatoeages zichtbaar, naast een onderuitgezakte man met frisdrankje, eigenaar van de coffeeshop ( impliciete verwijzing naar Warhol, schilder van het alledaagse?). De figuren zijn raadselachtiger dan zo op het eerste gezicht lijkt. De invloed van de droomwereld lijkt onmiskenbaar. Dromen vol met erotische verwijzingen die verlangens en verwachtingen scheppen en frustreren.

Mythologische en kunsthistorische verwijzingen krijgen door de vertolking van Bolechowski er een nieuwe, raadselachtige dimensie bij. Is het vergezocht als we in het schilderij, getiteld: "The Wood" bij het samen zien van een drinkende koe, in de nabijheid van een badende vrouw en een geel kuikentje, toch denken aan Zeus die een oogje heeft op Io? Immers: Zeus veranderde Io in een koe om bij Io te kunnen vertoeven, om niet door echtgenote Hera betrapt te worden. Zeus was de oppergod van de hemelen en Io is bekend als de gele planeet van Jupiter. De koe en het eendje als symboliek voor onschuld. Wat kan Zeus zich beter wensen om zich te beschermen tegen de wakende ogen van zijn jaloerse echtgenote Hera? Helaas bevindt de kunstenaar zich met een snorkel onderwater en houdt een oogje in het zeil en spoedig zal de pastorale vredigheid worden verstoord door een plons in het water van de boodschapper (Hermes?).

Ryszard Bolechowski, 1968, Polen
Education: "Vrije Academie" in Leeuwarden and "Academie voor Beeldende Kunst" Minerva, Groningen