Kunstenaar: Lon Buttstedt

Lon Buttstedt verzamelt op haar reizen alle mogelijke voorwerpen die haar van nut kunnen zijn bij het maken van haar beelden. Zij maakt haar beelden van verschillende materialen, zoals van hout en textiel. De beelden dragen veel symbolische ornamenten die in de landen van herkomst meestal een mythische betekenis hebben. In de beelden van Buttstedt transformeren deze betekenissen door de nieuwe context waarin ze gebruikt worden. Het beeld en het schilderij zijn als het ware een eerbetoon aan de waarde van het Zijn en hoe de mens daar op veelzijdige wijze kleur en betekenis aan geeft. De laatste jaren heeft de tweeling een belangrijke plaats in haar oeuvre ingenomen. Het geeft haar de mogelijkheid de onderlinge verwevenheid tussen mensen in verschillende hoedanigheden weer te geven. Het schilderij Watching over … geeft hoop en nodigt uit tot compassie en het opdoen van inzichten. In de mantel zijn figuren aangebracht die een afspiegeling vormen van de wereldbevolking in al haar verscheidenheid: religieuze, culturele en andere groeperingen. De madonna staat in een landschap met Banyan bomen. De Bayan boom is een heilige boom waar in Aziatische landen de meest uiteenlopende voorwerpen in de luchtwortels worden gehangen om ‘de goden te verzoeken’.