Kunstenaar: Henk Vessem

Henk van Vessem (Rotterdam,1939) volgde zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Rotterdam. 
De schilderkunst van Henk van Vessem is expressief en dynamisch van karakter. Henk van Vessem is een kunstenaar met een groot gebaar die werkt in sterk contrasterende kleuren. De langdurige carrière als kunstschilder geeft Henk van Vessem de mogelijkheid om op routine te vertrouwen zodat alle lijnen, stippen en vlakken op het juiste moment en op de goede plaats landen in de juiste kleurstelling. De luchtige composities kunnen abstract benaderd worden, maar geven ook aanleiding om landschappelijke en stedelijke elementen te herkennen. Naast de werken op papier zijn er de vertrouwde olieverven op doek die vooral de ijlheid van het licht in allerlei hoedanigheden laten zien. De resonanties van licht en kleur die in deze werken optreden benaderen dezelfde effecten in de vrije natuur. Zoals Van Gogh heeft geprobeerd om met zijn, voor die tijd, nieuwe schilderstijl de essentie van de zichtbare werkelijkheid op doek te toveren; zo verricht Henk van Vessem niet-aflatende inspanningen om zichtbaar te maken dat de kosmos een lichaam is waarin alles samenwerkt; het lichamelijke en het onlichamelijke; tijd en ruimte, nacht en dag, licht en duisternis, hemel en aarde wederkerig met elkaar verbonden zijn. Deze oud-gnostische waarheid is een inspiratiebron die heel specifiek terug te vinden is in een van de kunstenaarsboeken die Henk vervaardigd heeft.

Abstract-expresssionisme
Henk van Vessem is een kunstenaar die schildert met een groot gebaar in sterk contrasterende kleuren, althans voor zover dat de doeken betreft. De pastels zijn van een meer vriendelijke natuur en vertonen zachtere kleuren. Bij de tekeningen worden de voorstellingen bijna transparant en maken de gevoelswaarden van kleur plaats voor de spirituele waarden van transparante kleuren. 
De voorstellingen op de doeken zijn met verf en paletmes gebeeldhouwd tot expressionistische landschappen, waarin geen velden of wegen te bekennen zijn, maar wel de tekens van bespiegelingen van mentale aard. De kunstenaar schuwt niet voor de omkering van het vraag- en antwoordspel, zoals blijkt uit de titel van een schilderij: "Het water vraagt naar de tijd". 
Het schilderij "De horizon is tot water geworden" draagt niet de sfeer van een verwaterde vlakte, maar heeft eerder de tegenovergestelde hoedanigheid van een grote zandvlakte zinderend van de hitte. Het verlangen naar water deformeert de waarneming en creëert een fata morgana. 
Tijd, ruimte en materie worden in de kunst van Henk van Vessem tot exponenten van innerlijke verbeelding. De waarneming speelt zich af "onder het gebladerte van je haar", zoals blijkt uit de titel van een doek. In tegenstelling tot wat deze titel doet vermoeden, zijn de gedachten van de kunstenaar in zijn schilderwerk helder geformuleerd en in briljante kleuren tot uitdrukking gebracht. 
Boven ons hoofd staat een zon van vurige gedachten". Welluidender kan een zin niet klinken en het doek dat deze titel draagt, toont het vuur als bron voor nieuwe ordeningen en mogelijkheden in een wereld van vertrouwde interpretaties. 
Kleur en vorm slagen erin, met onderlinge samenhang, een wereld van betekenissen te kunnen vertolken die zonder grenzen is, of anders gezegd, minder begrensd is dan de gesproken taal om "voor zich" te spreken. 

Exposities in Galerie Delfi Form: 1995, 1998, 2001, 2006, 2009, 2012 (september/oktober)