Kunstenaar: Ubaldo Sichi

De kunstenaar Ubaldo Sichi (Florence, 1952) gebruikt veelal speciale technieken met acrylaatgietsels om een mystieke werkelijkheid te creëren. Hij is een kunstenaar die het experiment niet schuwt om de beste middelen te vinden die uitdrukking kunnen geven aan de mystieke en poëtische gevoelswereld die hij wil laten zien.

De composities bestaan uit figuren die in een speciale houding of activiteit afgebeeld zijn in een context waarbij voor- en achtergrond in elkaar overlopen. Het traditionele perspectief ontbreekt en maakt plaats voor een gedacht perspectief. De wisselwerking tussen voor- en achtergrond speelt met de kijker en maakt de beschouwing dynamisch van aard. Dit spel wordt versterkt bij reliëfschilderijen, waarbij de schildering op doek zichtbaar wordt via een daarvoor geplaatst medium. Dit medium is gemaakt van een doorzichtig acrylaatgietsel dat bestaat uit relief van een figuur of figuren. Hiernaast werkt de kunstenaar ook met plexiglas waarop schilderingen worden aangebracht. De genoemde technieken gebruikt Sichi voor het versterken van een mystieke sfeer. Hij kan daarmee laten zien dat in onze fysieke wereld ook een mystieke wereld te bekennen is. Bij de toeschouwer wordt tegelijkertijd zijn fysieke oog en zijn geestesoog geactiveerd.

De mens met zijn fantasie, verlangens, dromen en belevingen wordt door Sichi in een samenhangend perspectief gevat en tot leven gebracht.

Tentoonstelling galerie Delfi Form: 2011, 2017, 2019