Kunstenaar: Rene Ziedses des Plantes

René Ziedses des Plantes is in 1946 geboren te Heerlen en volgde  van 1969-1975 de Academie voor beeldende Vorming in Tilburg. 
Zijn schilderijen bevinden zich inmiddels in vele (bedrijfs)collecties en zijn getoond in vooraanstaande galeriën.  Eerder, in 2000, werd zijn werk voor het eerst getoond in Galerie Delfi Form.

De kunstenaar als natuurvorser
René Ziedses des Plantes is een natuurvorser die zich laat inspireren door structuren die met name in bomen te zien zijn. Een schors, een vorm van tak of boom en lichtval worden zowel organisch als abstract uitgewerkt. Sommige voorstelling bevatten in één geheel de organische en abstracte componenten; andere werken, meestal tweeluiken, laten de organische en abstracte componenten afzonderlijk zien op een paneel. Het is duidelijk dat de titel van sommige werken: "Toenadering" verwijst naar het samengaan van de organisch verbeelde werkelijkheid en de abstracte variant van de ideën-werkelijkheid. Deze kunstwerken laten  zien dat de zintuigelijk waarneembare werkelijkheid ook een abstracte is en kan inwerken op gevoel en verstand. Dit kan plaatsvinden bij degenen die zijn schilderijen bekijken, maar laten we niet vergeten dat door de kunstenaar zelf het voelen en denken in hun onderlinge samenhang tot waarneembare werkelijkheid is geworden. Het verstand dat wil ordenen en het gevoel dat wil verbinden zijn onlosmakelijk met de kunstenaar en met zijn context - de natuur - verbonden. Het maken van kunst is hier het middel om deze verbintenis te beleven en te doorgronden. 
Schilderijen op paneel
RenÚ Ziedzes des Plantes heeft zijn composities afgestemd op de gebruikte techniek en matriaaltoepassing. De composities worden verdeeld in grotere of kleinere vlakken en geven zo een dualistische opvatting weer over waarnemingsmogelijkheden van de natuur. De vlakken geven de analytische, geometrische component weer; de min of meer realistische weergave van het onderwerp vertegenwoordigt de organische component. De organische weergave staat voor de intu´tieve waarneming en de geometrische component staat voor de universele wetmatigheden die in de natuur aanwezig zijn.

Tentoonstellingen Galerie Delfi Form 2000; 2013

Boek: "Faced to nature"