Kunstenaar: Faan Olgers

Faan Olgers (1947) maakt verbluffend knap gemaakte sculpturen van hout. Zijn objecten hebben een speels karakter met een gelaagde complexiteit. De meeste objecten bestaan uit een geraamte dat laden bevat die werkelijk kunnen uitschuiven en als schatkamertjes kunnen dienen. Voor het rijpe oog staan er objecten die de fantasie aanzwengelen: voor de kunstenaar is het bouwen een buitengewoon ernstig spel met mogelijkheden. Te zien zijn hangobjecten en staande objecten. Faan Olgers zelf licht zijn werk toe met de volgende woorden: "Mijn inspiratiebron is een - meer of minder bewust - aanwezig reservoir vol van impressies, van wat gezien/ gehoord/ gelezen is, bijeengebracht in een lange tijd. Verder de emotionele toevalligheden en de wisselingen van het lot. Het werk wat eerder tot stand is gebracht geeft impulsen en prikkels voor onderzoek en vernieuwing. Zo is het werk zijn eigen onderwerp en motor, een zichzelf voedend perpetuum mobile. Een aanjager is voortdurende onrustige nieuwsgierigheid naar vorm, de zeggingskracht daarvan en ook de technische haalbaarheid van een concept.
'Een onderwerp in engere zin heb ik niet, maar ga nogal vrij associërend te werk. De lijnen met de werkelijkheid zijn nogal dun, en objecten bestaan daaraan nogal parallel. Wie data wil hebben over de wereld moet maar een roman lezen of in de media duiken', aldus Faan Olgers. 
Het werk is ruimtelijk, resultaat van in eerste instantie vrij argeloos genomen beslissingen in de ontwikkeling van werk. Het lijkt me nu dat in ruimtelijkheid, anders dan in het platte vlak, meer authentiek vorm idee mogelijk is. Het voldoet ook beter aan een persoonlijke behoefte om te bouwen en te construeren. Het is complex en samengesteld, omdat het massieve zo eenduidig en eenvoud soms zo saai is. Complexiteit geeft overigens het leven beter weer en in die zin is werk nogal figuratief en voegt het zich goed in de wereld van het bestaande. Het opbouwen uit delen is een manier van denken en ook een techniek geworden om tot ideale proporties te komen. Tijdens het werk is het mogelijk wijzigingen aan te brengen, en de speculatieve kwaliteit blijft in tact. "Los is levend, en vast is maar vast".

Tentoonstelling galerie Delfi Form: 2014, 2017