Kunstenaar: Yubi Kirindongo

Yubi Kirindongo is een kunstenaar die woont en werkt op Curacao. Veel van zijn werk is gebaseerd op materialen die er niet meer toe doen, en een nieuw leven krijgen in de beelden van schroot en ander afval. Van autobumpers worden mooie vrouwfiguren en vogels gemaakt en van bougies en oudijzer, maskers die tot de verbeelding spreken. Zeven van deze maskers zijn te zien in de galerie. Een masker en andere beelden gemaakt van oudijzer, en vogels gemaakt van autobumpers, staan opgesteld in museum De Fundatie.

Museale tentoonstellingen:
-In museum De Fundatie te Zwolle is zijn werk in het kader van de tentoonstelling "Tropisch Koningkrijk" te zien van16 maart 2014 (op een steenworp lopen van de galerie).
-In museum Beelden aan Zee te Scheveningen zal Yubi Kirindongo een solotentoonstelling krijgen die loopt van 31 januari t/m 25 mei 2014.

Yubi Kirindongo ontdekte zijn voorbestemming als kunstenaar tijdens een reis door Europa in de jaren 70. Op Curacao vestigde hij een zelfstandig atelier en exposeerde behalve op de Caribische eilanden in vele andere landen, zoals Brazilië, Zuid Afrika en Cuba. In 2011 vierde hij zijn 35-jarig bestaan als kunstenaar. De schrijver Meyer zu Slochtern omschrijft de kunstenaar als een charmante, tegendraadse kunstenaar met een indrukwekkend en veelzijdig oeuvre. Hij noemt hem een cultureel icoon van Curacao.

Maskers
Het oudijzer inspireert de kunstenaar tot het weergeven van waarnemingen van mensen en dieren op zijn eiland. Met weinig verandering van de gevonden materialen worden met de nodige kunstgrepen portretten zichtbaar in de serie maskers die de kunstenaar magische krachten weet mee te geven. De materialen die afkomstig zijn uit het industriële tijdperk vertonen gek genoeg opvallende gelijkenis met Afrikaanse maskers uit het voor-industriële tijdperk. Doordat de kunstenaar kant-en-klare vormen compileert, blijkt zijn inzicht als het ware vergelijkbaar met sommige objecten van Picasso, zoals de stierenkop, die door de samenvoeging van een fietsstuur en een zadel de gelijkenis zichtbaar maakte.
Dat de vergelijking niet toevallig is, heeft ook te maken met het feit dat bekend is, dat Picasso zich op zijn beurt door de Afrikaanse maskers heeft laten inspireren.

Bij Yubi Kirindongo is niet allen de uiterlijke gelijkenis met de Afrikaanse maskers van belang, maar ook het doel waartoe ze dienden, namelijk het herstellen of mogelijk maken van de verbinding met geesten van voorouders en goden. De levenskracht die de natuurvolkeren aan deze maskers ontleenden was noodzakelijk voor een gezond evenwicht in het sociale en fysieke leven. Door de continuering van de riten waarin deze maskers een rol speelden werd de identiteit van de groep waartoe men behoorde veilig gesteld. 
Tot op vandaag is het gebruik van maskers nog in de belangstelling, zoals bij de carnavals vieringen in Venetië en Rio de Janeiro. De vraag die dit gebruik oproept, is welke functie het nog kan hebben in de moderne tijd. Het idee dat er meer aan de hand is dan een puur esthetisch genoegen blijft de nieuwsgierigheid prikkelen. De vraag is dus eigenlijk of er sprake is van een metaforische vergelijking, waarbij het masker een metafoor is voor de identiteit van de drager. Omdat de maskers van Yubi Kirindongo niet gemaakt zijn om te dragen, maar om tentoongesteld te worden, gaat de reikwijdte ervan verder dan een individuele persoon. Vele kijkers kunnen zich er mee identificeren en krijgt de reikwijdte ervan de strekking van een onthulling in plaats van een verhulling.
De onthulling zou een verwijzing kunnen zijn naar de gebruiken op het Afrikaanse continent van vóór de kolonisatie en missionering, in een tijd waarin de identiteit van de Afrikaanse bevolking nog 'ongeschonden' was.

Met de moderne maskers van Yubi Kirindongo krijgen de vroegere rituelen nieuwe betekenis en voor degenen die het kunnen en willen ervaren, kan een herinnering aan de magische krachten van weleer wellicht een inspiratie zijn voor een initiatie van de oorspronkelijke identiteit. Voor de moderne mens, die door de welvaart is gekoloniseerd, kan een dergelijke inspiratie ook van nut zijn om te beseffen wie we werkelijk zijn en waar we beland zijn.

Galerie Delfi Form 2013