Kunstenaar: Qiangli Liang

De veelzijdige kunstenaar Qiangli Liang is vakbekwaam in twee disciplines, namelijk in schilderen en beeldhouwen. In beide kunstvormen valt op hoe hij zijn onderwerpen zeer ambachtelijk benadert en er daarbij streeft naar de overwinning van de gangbare, bijhorende restricties. Verstilling is een centraal gegeven in de verschillende kunststijlen die hij beoefend. Het beeldhouwwerk bestaat uit figuratieve bronzen die glad gepolijst zijn en vervolgens zwart gepatineerd. Ernst en humor gaan zij aan zij in zijn beelden. De ernst wordt zichtbaar doordat de uitgebeelde figuren blijk geven van overtuigende actie. Humor wordt getoond in de wijze waarop de kunstenaar ernst doorbreekt met een onverwachte ingreep in de figuur. Dat kan gepaard gaan met de toevoeging van een attribuut en door een onverwachte wendingen in het spel met evenwicht. Dit balanceren weerspiegelt zijn verschillende oriëntaties, namelijk de met zijn geboorte meegekregen Oosterse belevingswereld en de latere verkenning van de Westerse wereld. Beide werelden probeert hij in zijn kunst in evenwicht te brengen. Dit geldt eveneens voor de schilderijen die twee richtingen weerspiegelen. Enerzijds bestaat een deel van het oeuvre uit motieven die voortkomen uit het vertrouwde stilleven dat dateert uit de periode van de Gouden Eeuw en anderzijds is een deel gewijd aan de weergave van concepten die duidelijk Chinese bronnen laten zien maar ook Westerse georiënteerde opvattingen over moderne kunst.
Qiangli (1964) volgde een kunstopleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten van 1985 tot 1989 in Guangzhou in China. Sinds 1991 verblijft hij regelmatig in Nederland en heeft zodoende kennis gemaakt met Nederlandse schilderkunst. Zijn werk is opgenomen in kunstcollecties van o.m.: ING Bank, Unilever en Art Museum of Guangdong in Guangzhou.

Tentoonstelling in Galerie Delfi Form september 2016, september 2018, september 2020