Kunstenaar: Sven Hoekstra

De schilderijen van Sven Hoekstra zijn gebaseerd op herinneringen die hij in allerlei omgevingen opdoet. Het leven is soms even surrealistisch als zijn schilderijen. Een muzikant die speelt in een landschap of een dansend stel op een boerenerf: het hoeft niet uit de duim gezogen te worden. De voorstellingen lijken puur op fantasie gebaseerd, en dat zijn ze natuurlijk ook, maar de werkelijkheid zelf is al suggestief genoeg, lijkt Sven Hoekstra te zeggen. Zij surrealisme wordt gevoed door fantasie maar laat de wetten van de zwaartekracht niet los, hoewel er soms mee gejongleerd wordt, zoals in het schilderij "Begenzing van het landschap". In dit schilderij staat een heer met verrekijker in een landschap waarbij hij kijkt door een ruimtelijk vormgegeven voorgrond dat veroorzaakt wordt door rondzwevende thonetstoelen. Een interieurwereld van stoelen schuift voor het blikveld van de man met verrekijker die zich buiten in een landschap bevindt. Hoe binnenwereld en buitenwereld zich tot elkaar verhouden wordt op een andere manier en met humor duidelijk gemaakt in het schilderij "Mijn eerste Selfi". Het is zijn laatst voltooide schilderij en is een humoristische uitvergroting van het veelvoudige zelfbeeld dat mensen met behulp van nieuwe media kunnen rondbazuinen. In alle schilderijen wordt een horizon geschilderd die het hemelse blauw verbindt met de aardse kleuren van de akkers waar de geschilderde taferelen plaatsvinden. De Nederlandse landschappen die door de moderne landbouw ontvolkt zijn, krijgen in de schilderijen van Sven Hoekstra weer een rol voor fantasie en beleving toegedicht.

 

Tentoonstelling Galerie Delfi Form:  2014, 2016, 2017 (mei-juni)