Kunstenaar: John de Bont

John de Bont is professioneel beeldhouwer na een studie te hebben gevolgd aan de Hogeschool voor Kunsten in Amsterdam van 1976 tot 1983. John de Bont maakt beelden in hout, steen en brons. De beelden zijn op te vatten als kleurrijke totems die verhalen over de verbondenheid tussen mens en natuur.  Zijn oeuvre bestaat uit beelden van steen, brons en hout. In zijn werk zie je een uitbeelding in materie van de lofzang op het leven. Groeivormen die voortkomen uit vruchtbaarheid zijn levenstekens die verbonden zijn met de wetmatigheid van celdeling. Dit principe zien we regelmatig terugkeren als totem van het alledaagse leven. Dat hij geboeid is door het waterleven kan niet onvermeld blijven. Voor het onderwaterleven heeft hij verschillende totems gebeeldhouwd in steen als representanten voor het primaire en zuivere leven. Meerdere houtreliëfs die gemaakt zijn in ritmische vormen met felle kleuren zijn nauw verbonden met zijn leven op Curacao. Het zijn totems voor het liefdesleven en het veelkleurige bestaan op dit eiland.

Tentoonstelling in Galerie Delfi Form: 2015