Kunstenaar: Evert van KootenNiekerk

Evert van Kooten Niekerk studeerde aan de Academie voor Beeldende kunsten Artibus, Utrecht en daarna aan de Rijksakademie van Beeldende kunsten te Amsterdam. Hij doceerde aan verschilldende kunstopleidingen en exposeert zijn vrije werk vanaf 1976. Inmiddels is de kunstenaar 40 jaar als beeldhouwer actief. Van meet af aan heeft hij zijn beelden in brons gegoten en kort geleden is hij beelden in hout en hardgips gaan vervaardigen. De houten beelden worden met de kettingzaag gevormd en net zoals bij de gipsenbeelden het geval is, worden de beelden gepolychromeerd. Een groot deel van het recente oeuvre bestaat uit portretten van beroemde componisten en schrijvers met markante koppen. Deze portretten zijn gevormd in klei en afgegoten in hardgips. Door de keuze van het materiaal ervaart de kunstenaar een grote vrijheid om te creëren wat hem zelf voor ogen staat. Los van wat toeschouwers mooi vinden houdt hij alleen rekening met zijn innerlijke drijfveren. Deze drijfveren worden primair gestuurd door inzichten over de creatie zelf. Van Kooten Niekerk zegt hier zelf over: '... op een gegeven moment realiseerde ik mij dat ik niet alleen bezig was met een portret van Strawinsky, maar eerder met de schepper van Sacre du Printemps'.

Expositie in Galerie Delfi Fom juni 2016