Artikel: Tentoonstelling 'Met de ogen gedacht'

08-12-2011

"Buiten denkkaders getreden, met de ogen gedacht" is een tentoonstelling die samengesteld is uit schilderijen van Ubaldo Sichi en Martha Jedrysko en beelden van Karin van de Walle. 
De figuren lijken bij ieder van deze kunstenaars uit het kader gestapt van de alledaagse normen en opvattingen over identiteit. De composities zijn onverwacht eigenzinnig en verrassend. 
Sichi laat zijn figuren letterlijk uit de voorgeschreven kaders stappen zodat een optimaal spanningsveld ontstaat tussen ingehouden kleurgebruik en contrastrijke vormgeving. De figuren staan volgens de naturalistische benadering in een onnatuurlijk perspectief. Vreemd genoeg ervaart de toeschouwer deze vervreemding niet en is er eerder sprake van een natuurlijke harmonie in het geheel van de waarneming. 
Bij Jedrysko is dit principe omgekeerd en brengen de kleuren een controverse teweeg in de natuurlijke ruimtelijkheid van een compositie. Het oog wordt geleid door de contouren van figuren en objecten die de kleurvlakken hun eigen identiteit ontnemen. De dominantie van de kleuren op het eerste gezicht maakt plaats voor een meer bescheiden rol in latere instantie. De ongeordende puzzelstukjes komen op hun plaats terecht en zo wordt de chaos bedwongen.
De beelden van Karin van de Walle storen zich niet aan klassieke opvattingen over anatomie. Deze zijn verlaten om datgene te verbeelden wat in de hedendaagse cultuur te herleiden is tot hun mystieke oorsprong. De overdrijving die we zien in haar beelden gaat tot aan de grens van de kitsch maar nooit er overheen. Het resulteert uiteindelijk in sculpturen met een spanningsboog tussen ernst en humor.

De tentoonstelling loopt tot en met 7 januari 2012.

Home | Nieuws | Tentoonstelling 'Met de ogen gedacht'

Op de hoogte blijven?