Artikel: Grootse vergezichten Hans Vanhorck

16-01-2014

In de nieuwe collectie schilderijen van Hans Vanhorck zijn grootse vergezichten te zien die op grote formaten geschilderd zijn. Door de kleurcontrasten en de duidelijk zichtbare verfstructuren zijn de schilderijen expressionistisch van aard. De dynamiek is echter verstild en gaat op in de rust die door de harmonie van kleuren, vlakken en lijnen wordt veroorzaakt. De rust wordt versterkt door het toevoegen van herkenbare landschapselementen, zoals een hek, een molen of gebouw. Hiermee weeft de kunstenaar een verhaal door de geabstraheerde werkelijkheid. Het verhaal krijgt kracht door het landschappelijke een belevingswaarde mee te geven vergelijkbaar met de dynamische aanpak van de schilder William Turner. 

"De kracht van het verhaal" lijkt als beschrijvende duiding niet van toepassing op abstract schilderwerk. Toch zijn de schilderijen van Hans Vanhorck altijd vindplaatsen voor bronnen waar het in het leven en in de samenleving op aan komt. Landschappen zijn niet het eigendom van een natie of een eigenaar maar de voedingsbodem voor al het leven en menselijke activiteiten. De geschiedenis is vaak nog afleesbaar aan het landschap. Voor de bewoner en de reiziger krijgen landschappen emotionele lading. Beken door de ogen van de kunstenaar Vanhorck, heeft de wereld altijd vorm kleur en inhoud, en wel op een bezielde wijze. Hierdoor is het landschap en de wereld nooit precies datgene wat je ziet. Dat is eveneens het geval bij de schilderijen van deze kunstenaar: de inhoud is nooit volledig te duiden en laat altijd een blikveld open voor een ongekend mysterie. Door deze eigenschap wordt het geschilderde landschap de juiste omgeving voor het ervaren van de mystieke dimensies die bij het leven horen. Deze mystiek is door meer dan 35 jaar schilderervaring en verdieping in mythen die leven over alle continenten, verrijkt met een diep gewortelde intuïtie

Home | Nieuws | Grootse vergezichten Hans Vanhorck

Op de hoogte blijven?